Algemene Voorwaarden 2020

Bij het boeken van een fotoreportage gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Gegevens:
Bedrijfsnaam:            Foto Joke
Website:                    www.fotojoke.nl
                                  www.facebook.com/fotojoke

E-mail:                      info@fotojoke.nl

Algemeen:
De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot op locatie of in de studio. De fotograaf behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Foto Joke heeft de intentie alles wat op de website staat correct en volledig weer te geven, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst. Foto Joke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt. De foto’s mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Joke Giezen- Foto Joke. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

De fotosessie:
Voor de fotosessie word een datum en tijdstip afgesproken die voor beide partijen past. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. Een fotoshoot annuleren dient minimaal 24 voor het afgesproken tijdstip te gebeuren. Gebeurt dit niet binnen die 24 uur dan is Foto Joke genoodzaakt een gedeelte in rekening te brengen.

Als de klant tijdens een reportage ontevreden over iets is of iets niet mooi vindt, dan dient de klant dit meteen tegen de fotografe zeggen. Dat geeft haar namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.
Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.

Voor fotosessies op zon- en feestdagen en savonds breng ik een extra toeslag in rekening.

Foto’s:
Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Foto Joke toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, fora, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten. Wil de klant een specifieke foto niet online dan dient men dit te overleggen met de fotografe.
Foto Joke zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd toestemming worden gevraagd.

Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling. De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. De ontvanger van de foto’s mag onder naamsvermelding van de fotograaf deze foto’s online delen. Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden. Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciele) bedrijven zonder toestemming.

Betaling:
Bij alle fotoreportages dient er binnen 5 dagen betaald te worden na factuurdatum. De klant mag contant betalen of overmaken. Foto's worden niet eerder verstuurd voordat er betaald is. Extra fotobestanden of producten die na de fotoshoot besteld worden, dienen overgemaakt te worden. Producten worden pas geleverd indien de betaling binnen is. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief BTW en exclusief reiskosten.

Cadeaubonnen:
Kortingsbonnen zijn niet geldig i.c.m. met acties / aanbiedingen. Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Foto Joke en geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Een cadeaubon is niet overdraagbaar. Cadeaubonnen zijn geldig voor de fotosessie of producten waarvoor ze zijn uitgegeven, zoals op de cadeaubon staat vermeld.

Aansprakelijkheid:
Foto Joke is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. Foto Joke is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd. Foto Joke stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en dergelijke.